Thailand

Alexander Street Press ได้นำประสบการณ์ของสำนักพิมพ์ ความชำนาญทางด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์มาผสมผสานในการสร้างข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพ ปัจจุบันมีฐานข้อมูล Video online ด้านดนตรี การให้คำปรึกษาและจิตวิทยาบำบัด ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ศาสนา สตรีศึกษา การพยาบาล ศิลปะ วรรณคดี และจัดทำฐานใหม่ๆในสาขาอื่นทำให้ข้อมูลมีความหลากหลาย อาทิ เช่น ฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ธุรกิจ และวิทยาศาสตร์ อีกทั้งได้ยืนยันที่จะร่วมมือกับห้องสมุดในท้องถิ่นเพื่อช่วยกันผลิตฐานข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของเรา 

Alexander Street Press ให้บริการห้องสมุดโดยตรง และให้ความสนับสนุนห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกร่วมกับองค์กร EIFL ห้องสมุดสมาชิก EIFL ในประเทศไทยได้รับส่วนลดในโครงการนี้ด้วยเช่นกัน

 

Featured Products

VAST: Academic Video Online

เป็นฐานข้อมูลวิดีทัศน์ที่ครอบคลุมเนื้อหาสมบูรณ์ที่สุด โดยวิดีทัศน์สาขาต่างๆ ที่ Alexander Street ได้รวบรวมมาไว้ในฐานข้อมูลนี้กว่า 16,000 เรื่อง และเพิ่มขึ้นกว่า 400 เรื่องต่อเดือน เป็นวิดีทัศน์ที่มีความยาวสมบูรณ์ และประกอบด้วยภาพยนต์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหลายสิบรายการ

VAST นำสาระสำคัญในสาขาวิชาต่างๆ ที่อาจารย์สามารถใช้ประโยชน์ในการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก ให้นักศึกษาเห็นภาพด้วยตาของตนเอง  

Learn more ดูเพิ่มเติม ...

Request a free trial ขอทดลองใช้ฟรี |  Watch the online tutorial ดูคำแนะนำทางออนไลน์

Counseling and Therapy in Video

Counseling and Therapy in Video เป็นคอลเล็กชั่นหลักชุดหนึ่งในกลุ่ม Critical Video Editions™ ของ Alexander Street Press ประกอบด้วยวิดีทัศน์กว่า 400 ชั่วโมง แสดงซ้ำจากขบวนการบำบัดจริงและให้คำบรรยายโดยจิตแพทย์ นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ที่มีชื่อเสียง ได้รับการออกแบบให้เป็นเครื่องมือใช้ในการฝึกอบรม ทำงานวิจัยทางวิชาการ และช่วยให้นำทฤษฏีไปปฏิบัติใช้ได้เสมือนทำงานกับคนไข้จริง  

Request a free trial ขอทดลองใช้ฟรี | Learn more ดูเพิ่มเติม

Education in Video

เป็น streaming video online ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นชุดแรกเพื่อใช้ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของครู ประกอบด้วยวิดีทัศน์กว่า 1000 เรื่อง ความยาวกว่า 750 ชั่วโมง ประกอบด้วยวิธีการสอน คำบรรยาย เอกสาร และเหตุการณ์ของนักเรียนและครูในห้องเรียนจริง ช่วยให้นักศึกษาในสาขาศึกษาศาสตร์สังเกตุเห็นพฤติกรรมที่ซับซ้อน น้ำเสียง สีหน้า และภาษากายของวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ

Request a free trial ขอทดลองใช้ฟรี | Learn more ดูเพิ่มเติม

Nursing education in Video

Nursing Education in Video

ช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาด้านการพยาบาลสามารถเข้าถึงโปรแกรมฝึกอบรมที่มีชื่อเสียงทั้งหมดของ Medcom ในรูปของ streaming video online ได้จากทุกที่-ทุกเวลา ด้วยฟังชั่นการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยของ Alexander Street Press

Request a free trial ขอทดลองใช้ฟรี | Learn more ดูเพิ่มเติม

Sports Medicine and Exercise Therapy in Video

เป็นข้อมูลวิดีทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ สภาพร่างกาย การแสดง การฝื้นคืนสู่สภาพ และพลศึกษา ที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมี เป็นโครงการพัฒนาร่วมกับ Healthy Learning ซึ่งเป็นผู้ผลิตวิดีทัศน์ด้าน sports medicine ชั้นนำของโลก ประกอบด้วย streaming video กว่า 750 ชั่วโมง

Request a free trial ขอทดลองใช้ฟรี | Learn more ดูเพิ่มเติม

Dance in Video

งานเต้นเป็นรูปแบบศิลปที่ไม่ตายตัว แทบจะไม่มีสคริปให้ใช้ศึกษาได้ การแสดงสดจึงเป็นเรื่องน่าศึกษาค้นคว้าวิจัย Dance in Video ช่วยให้ได้เห็นข้อมูลที่ให้ทั้งความอภิรมย์และในแง่ของงานวิจัย สามารถค้นพบและกลับไปดูการแสดงยอดเยี่ยมที่มีให้มากมาย สามารถเรียนรู้จากบรรดานักเต้น นักวิจารณ์ และผู้กำกับซึ่งเป็นผู้ขัดเกลางานศิลปเหล่านั้น ประกอบด้วยงานแสดงที่มีชื่อเสียงกว่า 450 ผลงาน พร้อมเอกสารประกอบ

Request a free trial ขอทดลองใช้ฟรี | Learn more ดูเพิ่มเติม

 

News & Press Releases

February 5, 2015
Alexander Street Press has partnered with CBS News to release 60 MINUTES, 1997–2014, an exclusive database from one of the most successful programs in American television history.
January 7, 2015
Prendismo, LLC, founded in 2008, develops innovative and provocative ways to capture and share business insight and knowledge...
December 12, 2014
Stockholm University has become the first institution in Sweden to join Alexander Street Press’s pilot program for evidence-based acquisition...
December 11, 2014
Content within Australasian Video Online is curated to include key video published from the mid-20th century to present day...

Sales and Distributor Information

บริษัท เบสท์ บุ๊คส์ ออนไลน์ จำกัด

e-mail: bestbook [at] eduworldnet [dot] com                                                                    
โทรศัพท์: 0-2158-9622 ,087-9054204
โทรสาร:  0-2158-9624

Calvin Chee
Sales Manager, Asia
Email: cchee [at] alexanderstreet [dot] com